Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV

 

 

Alternativno reševanje sporov je reševanje sporov na način, ki ne pomeni sojenja. Navadno vključuje pomoč ali posredovanje nevtralne tretje osebe, ki strankam omogoči rešitev spornega razmerja.

 

 

ARBITRAŽA

 

Arbitraža je med načini zunajsodnega reševanja sporov najbolj podobna sodnemu reševanju sporov. Arbitraža in sodni postopek se izključujeta - s sklenitvijo arbitražnega sporazuma se stranke dogovorijo, da spor predložijo v reševanje arbitraži in s tem izključijo pristojnost sodišča. V arbitraži lahko stranke dosežejo sporazumno rešitev spora; če jim to ne uspe, pa o sporu odločijo arbitri. Možnost izpodbijanja arbitražne odločbe s tožbo za razveljavitev arbitražne odločbe je zelo omejena. Za razliko od sodnega postopka arbitraža strankam omogoča, da se sporazumejo o številnih podrobnostih poteka postopka (npr. vključno s tajnostjo postopka) in ga tako prilagodijo svojim željam. Reševanje spora v arbitraži je v primerjavi s sodnim postopkom navadno hitrejše. Arbitražna odločba, ki jo izda domača arbitraža, se lahko izvrši, ko jo sodišče razglasi za izvršljivo.

 

Stranke lahko za namene reševanja njihovega spora sestavijo t. i. ad hoc arbitražo, torej arbitražo, oblikovano posebej za posamezen primer, ali pa se obrnejo na institucionalno arbitražo. Stalna splošna institucionalna arbitraža deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije, v Sloveniji pa deluje tudi nekaj specializiranih arbitraž.

 

Temeljna pravila postopka arbitraže ureja Zakon o arbitraži (ZArbit, Ur. l. RS, št. 45/2008, z dne 9. 5. 2008).

 

MEDIACIJA

 

Mediacija je postopek, v katerem poskušajo stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) doseči mirno rešitev spora. Stranke, ki dosežejo takšno rešitev, sklenejo sporazum o rešitvi spora. Mediacija lahko poteka kot sodišču pridružen oziroma kot s sodiščem povezan program, lahko pa poteka tudi povsem neodvisno od sodišča in sodnih postopkov. Za razliko od arbitraže v mediaciji mediator o sporu ne more odločiti; spor se torej v mediaciji reši le, če stranke dosežejo sporazumno rešitev. Kot prednosti mediacije se navadno navajajo zlasti pomoč nevtralne tretje osebe, neformalnost postopka, njegova zaupnost in hitrost, pa tudi cenovna ugodnost. Stranke se v mediaciji lahko sporazumejo, da se sporazum o rešitvi spora sestavi v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, poravnave pred sodiščem ali arbitražne odločbe na podlagi poravnave.

 

V praksi se je mediacija v Sloveniji uveljavila tako v povezavi s sodnim postopkom kot tudi zunaj njega. Številni mediatorji se povezujejo v Društvu mediatorjev Slovenije, mediacijske organizacije pa v Združenju MEDIOS.

 

 

Seznam mediatorjev v programih sodišč

 

 

 

Zgodnja nevtralna ocena spora

Nevtralni ocenjevalec strankam pri reševanju spora pomaga z opredelitvijo relevantnih dejanskih in pravnih vprašanj in z oceno njihovih možnosti za uspeh v postopku. Lahko poda tudi mnenje o tem, kakšna je glede na konkretne okoliščine pričakovana odločitev sodišča.

 

Druge oblike alternativnega reševanja spora

V svetu so se uveljavile zlasti različne kombinacije arbitraže in mediacije, pa tudi nekateri drugi postopki.