Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ELEKTRONSKO VROČANJE V CIVILNIH SODNIH POSTOPKIH

1.    DOVOLJENJE MINISTRA ZA PRAVOSODJE

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku – ZPP-E (Uradni list RS, št. 10/17) je med drugim prinesel spremembe v ureditvi vročanja po elektronski poti.

Tako se po spremenjeni ureditvi (tretji odstavek 141.a člena ZPP) vročitev pisanja po varni elektronski poti opravi prek informacijskega sistema sodstva neposredno na naslov za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu sodstva, ali v varni elektronski predal s posredovanjem pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje pisanj po varni elektronski poti kot registrirano dejavnost in pridobi dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje, če izpolnjuje tehnične pogoje, ki jih določi minister, pristojen za pravosodje.

V skladu z navedeno določbo 141.a člena ZPP je minister za pravosodje z novim Pravilnikom o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/17; Pravilnik) glede elektronskega vročanja v civilnih sodnih postopkih med drugim določil pogoje za pridobitev dovoljenja za varno elektronsko vročanje.

V skladu z 8. členom Pravilnika izda minister za pravosodje dovoljenje za varno elektronsko vročanje:
1. pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje pisanj po varni elektronski poti kot registrirano dejavnost in
2. če informacijski sistem, ki ga upravlja ta oseba, ustreza zahtevam iz 1. točke drugega odstavka 7. člena Pravilnika.

Po 1. točki drugega odstavka 7. člena Pravilnika mora informacijski sistem omogočati, da:

  • se izvedejo postopki elektronske vročitve v skladu s četrtim do osmim odstavkom 141.a člena ZPP in tem pravilnikom,
  • se izvedejo postopki elektronske vročitve v skladu s 141.b členom ZPP in tem pravilnikom,
  • se vsa elektronska sporočila, ki jih pošlje ta informacijski sistem podpišejo s kvalificiranim potrdilom strežnika, na katerem teče ta informacijski sistem, in
  • se izmenjava elektronskih sporočil in elektronskih dokumentov v postopkih iz prve in druge alineje te točke z modulom e-poštna knjiga izvaja po tehničnih zahtevah, ki so objavljene na spletni strani Ministrstva za pravosodje in na portalu e-sodstvo.

Tehnične zahteve iz četrte alineje pripravi Center za informatiko.

Na podlagi četrte alineje 1. točke 7. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/17; v nadaljnjem besedilu Pravilnik) Ministrstvo za pravosodje objavlja tehnične zahteve  in njihove spremembe glede izmenjave elektronskih sporočil in elektronskih dokumentov v informacijskem sistemu za varno elektronsko vročanje v civilnih sodnih postopkih.

Spremenjene oziroma nove tehnične zahteve obsegajo tri različice – različica A, različica B in različica C. Izvajalci storitev varnega elektronskega vročanja morajo skladno s enajstim odstavkom 8. člena Pravilnika prilagoditi svoj informacijski sistem spremenjenim oziroma novim tehničnim zahtevam in njihovim spremembam v roku, ki je določen ob objavi.


2.    SEZNAM IZVAJALCEV STORITEV VARNEGA ELEKTRONSKEGA VROČANJA

V skladu z drugim odstavkom 17. člena Pravilnika se na spletni stani Ministrstva za pravosodje objavi seznam izvajalcev storitev varnega elektronskega vročanja, ki imajo v skladu s tem pravilnikom dovoljenje za varno elektronsko vročanje.

Na podlagi citirane določbe objavlja Ministrstvo za pravosodje (upoštevaje določbo 35. člena Pravilnika, po kateri se šteje, da ima izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja, ki ima ob uveljavitvi tega pravilnika s Centrom za informatiko sklenjeno pogodbo v skladu s Pravilnikom o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10, 23/11 in 67/15), dovoljenje ministra za pravosodje za varno elektronsko vročanje) seznam izvajalcev storitev varnega elektronskega vročanja, ki imajo dovoljenje za varno elektronsko vročanje:

 

  • Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor
  • EIUS d.o.o., Vrtna ulica 22, 1000 Ljubljana