Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZTERJAVA PREŽIVNIN

 

Če dolžnik prostovoljno ne izpolnjuje obveznosti plačila preživnine v skladu z izvršilnim naslovom, lahko upnik vloži na sodišču predlog za izvršbo z namenom dosega izpolnitve obveznosti.

 

Izvršilni naslov, s katerim je določena preživnina za otroka, je skupaj z obvestilom o uskladitvi preživnine:

  • sodba sodišča (o določitvi preživnine so na prvi stopnji stvarno pristojna odločati okrožna sodišča)
  • sporazum staršev o preživnini, potrjen s sklepom sodišča, izdan v nepravdnem postopku (za potrditev sporazuma o preživnini so prav tako pristojna okrožna sodišča),
  • začasna odredba – med postopkom v zakonskih sporih in sporih iz razmerij med starši in otroki lahko izda sodišče na predlog stranke ali po uradni dolžnosti tudi začasne odredbe o varstvu in preživljanju skupnih otrok,
  • neposredno izvršljiv notarski zapis – polnoletni upravičenec lahko z zavezancem pri notarju sklene sporazum v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Predlog za izvršbo se vloži pri okrajnem sodišču, na območju katerega ima dolžnik svoje bivališče, ali na območju katerega se nahaja dolžnikova nepremičnina, če je predlagana izvršba na nepremičnino.

 

Predlog se lahko vloži na naslednjem obrazcu:

 

 

Za predlog za izvršbo ni treba plačati sodne takse (točka b opombe 4 taksne tarife Zakona o sodnih taksah).

 

Natančnejše informacije o dolžnosti preživljanja, o določitvi in usklajevanju preživnin, o pravici do nadomestila preživnine in izterjavi preživnine iz tujine so objavljene na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.