Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA IZVAJANJE PRAVNE POMOČI

Pravno pomoč po Zakonu o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 15/14 – odl. US in 19/15) izvajajo odvetniki, ki so po zakonu, ki ureja odvetništvo, vpisani v imenik odvetnikov, in odvetniške družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja odvetništvo, ter notarji v zadevah, ki jih opravljajo po zakonu, ki ureja notariat (v nadaljnjem besedilu: odvetniki).

 

 

Brezplačno pravno svetovanje iz prve alinee prvega odstavka 26. člena tega zakona lahko nudijo tudi osebe, ki brez namena pridobivanja dobička opravljajo dejavnost brezplačne pravne pomoči s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje.

 

 

1.Zavod PIP - pravo, informacije, pomoč

 

     MARIBOR                                 

     Gosposvetska cesta 83          
     2000 Maribor                            
     T: (02) 234 21 46                      
     F: (02) 234 21 47                      

 

 

2. Zavod za brezplačno pravno svetovanje

 

V Murglah 141, 1000 Ljubljana (sedež)

- Stara cesta 13, 1356 Dobrova (na tem naslovu opravljajo dejavnost pravne pomoči)

 

 

3. Seznami odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč

 

Seznami odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč, so objavljeni na spletni strani Odvetniške zbornice Slovenije v rubriki ZBORI - Območni zbori. Pri vsakem od enajstih območnih zborov odvetnikov so objavljeniažurirani seznami.