Skoči na vsebino

VZORČNI MODELI OVOJNIC ZA VROČANJE PO POŠTI V PRAVDNEM POSTOPKU

Pravilnik ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 49/17) določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnic za vročanje po pošti v skladu z Zakonom o pravdnem postopku, pri čemer določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnice za vročanje po pošti, primerne za tiskanje z laserskimi in matričnimi tiskalniki, in ovojnice za vročanje po pošti, primerne za strojno izpolnjevanje in kuvertiranje.

Pravilnik v četrtem odstavku 1. člena določa:

»(4) Ministrstvo za pravosodje in Vrhovno sodišče Republike Slovenije objavita vzorčne modele ovojnic v slovenskem jeziku na svoji spletni strani.«

V skladu z navedeno določbo Ministrstvo za pravosodje objavlja: