Skoči na vsebino

ZEMLJIŠKA KNJIGA

 

 

Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 34/08 - ZST-1, 45/08, 59/90 in 25/11)

 

S 1. majem 2011 so se začela uporabljati nova pravila zemljiškoknjižnega postopka tako glede samega poslovanja sodišča navznoter kot tudi poslovanja sodišča s strankami.

 

 

KAJ JE ZEMLJIŠKA KNJIGA?

 

Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.

 

Nova elektronska zemljiška knjiga načelo javnosti uresničuje v polni meri, saj je vpogled v zemljiško knjigo dostopen na medmrežju portal E-SODSTVO.

 

Za dostop in enostaven vpogled zadostuje zgolj registracija, sam vpogled pa je v celoti brezplačen.

 

Če želi stranka pridobiti overjen izpisek iz zemljiške knjige, ga lahko dobi:
• pri vsakem zemljiškoknjižnem sodišču,
• pri vsakem notarju in
• na vsaki upravni enoti.

 

Overjen zemljiškoknjižni izpisek ostaja plačljiv.

 

 

Pogosta vprašanja