Skoči na vsebino

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

 

 

Ministrstvo za pravosodje v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja na spletnih straneh zagotavlja dostopnost in preglednost procesov odločanja in priprave predpisov s področja pravosodja, javne uprave in lokalne samouprave z objavo predlogov predpisov, veljavnih predpisov, poročil, uredb, pravilnikov in drugih pomembnih dokumentov.

 

Z objavo navedenih dokumentov želimo povečati pretok informacij v procesu nastajanja posameznega predpisa in seznaniti zainteresirano javnost z veljavno zakonodajo in nastajajočimi predpisi na področju pravosodja, javne uprave in lokalne samouprave.