Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BILATERALNI SPORAZUMI

 

 

Nekdanja Jugoslavija (SFRJ in njene prednice) je z nekaterimi drugimi državami sklenila dvostranske sporazume, ki urejajo kumulativno ali alternativno področje mednarodne pravne pomoči v civilnih zadevah in mednarodne pravne pomoči v kazenskih zadevah. Po osamosvojitvi Republike Slovenije so se navedeni sporazumi na ozemlju RS uporabljali na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) v zvezi s 1. členom Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91). Republika Slovenija je s sprejemom aktov o nasledstvu sporazumov že notificirala nasledstvo nekaterih dvostranskih sporazumov, ki jih je sklenila nekdanja Jugoslavija, preostali pa se uporabljajo na podlagi navedenega ustavnega zakona do drugačnega dogovora s posamezno državo pogodbenico. Prav tako je Republika Slovenija po osamosvojitvi sklenila bilateralne sporazume z nekaterimi državami. Ob tem velja opozoriti, da se dvostranske pogodbe lahko uporabljajo v razmerju do držav članic Evropske unije, če ni za posamezno področje oziroma pravni institut v veljavi pravni akt Evropske unije, ki posebej opredeljuje razmerje do dvostranskih sporazumov. Kar zadeva uporabo dvostranskih sporazumov z državami, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene mednarodne sporazume, ki urejajo enako področje oziroma pravne institute, mednarodni sporazumi načeloma določajo razmerje do dvostranskih sporazumov in način njihove uporabe.

 

 

Opozorilo: Pripominjamo, da je spodaj navedeni seznam dvostranskih sporazumov zgolj informativne narave, saj Republiko Slovenijo v razmerju do drugih držav zavezujejo zgolj dvostranski sporazumi, v obliki in vsebini kot izhajajo iz njihove uradne objave v uradnih glasilih.

 

     

SEZNAM DRŽAV:

 

R

 

* Veljavnost mednarodne pogodbe, ki jo je sklenilo Združeno kraljestvo, je bila razširjena na nekatera nekdanja ozemlja Združenega kraljestva.

 

 

 

ALBANIJA

 

 

ALŽIRIJA

 

  

AVSTRALIJA

 

 

 

 AVSTRIJA

 

  

BELGIJA

 

 

 

  

BOLGARIJA

 

 

BOSNA IN HERCEGOVINA

 

 

 


(PDF, 1,58 MB)

 

 

CIPER

 

 

ČEŠKA

 

 

DANSKA

 

 

 

FRANCIJA

 

 

 

 

 

 

 

GRČIJA

 

 

HRVAŠKA

 

 

 

 

  

IRAK

  

 

IRAN

 

 

 

  

ITALIJA

 

  

KANADA

 

   

MADŽARSKA

 

 

MAKEDONIJA

 

 

 

MONGOLIJA

 

 

ZR NEMČIJA

 

 

 POLJSKA

 

 

ROMUNIJA

 

 

 

 

RUSKA FEDERACIJA

 

 

 

SLOVAŠKA

 

 

 

 

SRBIJA

 

 

 

ŠPANIJA

 

 

 

 TURČIJA

 

 

 

 

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE O INSTRUMENTU IZ DRUGEGA ODSTAVKA 3. ČLENA SPORAZUMA O IZROČITVI MED EVROPSKO UNIJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE, podpisanega 25. junija 2003, o uporabi Konvencije o izročitvi med Kraljevino Srbijo in Združenimi državami Amerike, podpisane 25. oktobra 1901 (Ur.l. RS - MP, št. 5/2006)

 

 

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE