Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNI SPORAZUMI S KAZENSKEGA PODROČJA

 

KAZALO:

 

I. KONVENCIJE ZDRUŽENIH NARODOV (OZN)

II. EU IN OSTALO

 

 

 

I. KONVENCIJE ZDRUŽENIH NARODOV (OZN)

 

 

NASLOV

Original

Prevod

ENOTNA KONVENCIJA O MAMILIH, SPREMENJENA IN DOPOLNJENA S PROTOKOLOM Z DNE 25.3.1972
(Ur. l. SFRJ - MP, št. 2/64 IN 3/78)

(PDF, 4,39 MB)

(PDF, 1,37 MB)

 

KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O ZATIRANJU NEZAKONITIH DEJANJ ZOPER VARNOST CIVILNEGA LETALSTVA
(Ur. l. SFRJ - MP, št. 33/72)

(PDF, 658 KB)

 

KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O ZATIRANJU NEZAKONITE UGRABITVE LETAL
(Ur. l. SFRJ - MP, št. 33/72)

(PDF, 553 KB)

 

KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O PREPREČEVANJU IN KAZNOVANJU KAZNIVIH DEJANJ ZOPER OSEBE POD MEDNARODNIM VARSTVOM
(Ur. l. SFRJ - MP, št. 54/76)

(PDF, 446 KB)

 

KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV ZOPER JEMANJE TALCEV
(Ur. l. SFRJ - MP, št. 9/84)

(PDF, 692 KB)

 

KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV ZOPER NEZAKONIT PROMET MAMIL IN PSIHOTROPNIH SNOVI Z DNE 19.12.1988
(Ur. l. SFRJ - MP, št. 14/90)

(PDF, 2,76 MB)

 

KONVENCIJA PROTI MUČENJU IN DRUGIM KRUTIM NEČLOVEŠKIM ALI PONIŽEVALNIM KAZNIVIM DEJANJEM

(Ur. l. RS - MP, št. 7/93)

(PDF, 1,33 MB)

 

KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV PROTI MEDNARODNEMU ORGANIZIRANEMU KRIMINALU
(Ur. l. RS - MP, št. 14/2004)

(PDF, 325 KB)

 

 

 

II. EU SVET EVROPE IN OSTALO

 

 

NASLOV

Original

Prevod

KONVENCIJA O TRANSFERJU OBSOJENIH OSEB Z DNE 21.3.1983
(Ur. l. RS - MP, št. 13/93)

DODATNI PROTOKOL H KONVENCIJI O TRANSFERJU OBSOJENIH OSEB Z DNE 18.12.1999 

(Ur. l. RS – MP, št. 13/93)

(PDF, 934 KB)

 

EVROPSKA KONVENCIJA O IZROČITVI Z DNE 13.12.1957 Z OBEMA DODATNIMA PROTOKOLOMA
(Ur. l. RS - MP, št. 22/94)

TRETJI DODATNI PROTOKOL K EVROPSKI KONVENCIJI O IZROČITVI, Z DNE 10.11.2010 

(Ur. . RS-MP, št. 3/14)

ČETRTI DODATNI PROTOKOL K EVROPSKI KONVENCIJI O IZROČITVI Z DNE 20.9.2012

(Ur. l. RS-MP, št. 3/14 in 7/15)

(PDF, 1,71 MB)

 

EVROPSKA KONVENCIJA O PRANJU, ODKRIVANJU, ZASEGU IN ZAPLEMBI PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE S KAZNIVIM DEJANJEM Z DNE 8.11.1990
(Ur. l. RS - MP, št. 11/97, spremembe UR. L. RS - MP, št. 8/98)

(PDF, 111 KB)

(PDF, 74 KB)

 

EVROPSKA KONVENCIJA O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH Z DNE 20.4.1959 Z DODATNIM PROTOKOLOM
(Ur. l. RS - MP, št. 25/99)

DRUGI DODATNI PROTOKOL K EVROPSKI KONVENCIJI O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH Z DNE 8. 11. 2001

(Ur. l. RS-MP, št. 14/2012)

(PDF, 133 KB)

 

EVROPSKA KONVENCIJA O MEDNARODNI VELJAVNOSTI KAZENSKIH SODB
(Ur. l. RS - MP, št. 19/2000)

(PDF, 156 KB)

 

EVROPSKA KONVENCIJA O ZATIRANJU TERORIZMA Z DNE 27.1.1977
(Ur. l. RS - MP, št. 27/2000)

(PDF, 93 KB)

 

KAZENSKOPRAVNA KONVENCIJA O KORUPCIJI Z DNE 27.1.1999
(Ur. l. RS (24.3.2000) - MP, št. 7/39)

(PDF, 134 KB)

 

KONVENCIJA O BOJU PROTI PODKUPOVANJU TUJIH JAVNIH USLUŽBENCEV V MEDNARODNEM POSLOVANJU Z DNE 17.12.1997
(Ur. l. RS - MP, št. 1/2001)

(PDF, 155 KB)

 

KONVENCIJA O KIBERNETSKI KRIMINALITETI Z DODATNIM PROTOKOLOM
(Ur. l. RS - MP, št. 17/2004)

(PDF, 511 KB)

 

KONVENCIJA Z 19. JUNIJA 1990 O IZVAJANJU SCHENGENSKEGA SPORAZUMA Z 14. JUNIJA 1985 O POSTOPNI ODPRAVI KONTROL NA SKUPNIH MEJAH
(v UL EU, Posebna izdaja 2004, poglavje 19, zvezek 2)

(PDF, 672 KB)

 

KONVENCIJA O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE, KI JO JE SVET PRIPRAVIL NA PODLAGI 34. ČLENA POGODBE O EVROPSKI UNIJI, SESTAVLJENA 29. MAJA 2000 V BRUSLJU Z DODATNIM PROTOKOLOM
(Ur. l. RS - MP, št. 7/2005)

(PDF, 258 KB)

 

KONVENCIJA, PRIPRAVLJENA NA PODLAGI ČLENA K 3 POGODBE O EVROPSKI UNIJI, O POENOSTAVLJENEM POSTOPKU IZROČITVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE
(Ur. l. RS - MP, št. 4/2007)

(PDF, 205 KB)

 

KONVENCIJA, PRIPRAVLJENA NA PODLAGI ČLENA K 3 POGODBE O EVROPSKI UNIJI, O IZROČITVI MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE IZ LETA 1996

(Ur. l. RS - MP, št. 4/2007)

(PDF, 219 KB)

 

SPORAZUM MED EVROPSKO UNIJO TER REPUBLIKO ISLANDIJO IN KRALJEVINO NORVEŠKO O POSTOPKU PREDAJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE TER ISLANDIJO IN NORVEŠKO (MSPP)
(Ur. l. RS - MP, št. 22/2008) z dne 04.03.2008 (Islandija in Norveška)

(PDF, 497 KB)

 

urednik.sess.sigov.si/mp/