Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IMPLEMENTACIJSKA SKUPINA ZFPPIPP-F

V letu 2013 sta bili uzakonjeni noveli Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki predstavljata pomemben korak za zagotavljanje razdolžitve slovenskega gospodarstva.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – novela ZFPPIPP-F, ki je bil pripravljen v večmesečnem intenzivnem sodelovanju s številnimi domačimi in tujimi deležniki (IMF; EBRD; ECB), je začel veljati 7. decembra 2013.

 

Spremembe novele ZFPPIPP-F omogočajo finančno prestrukturiranje prezadolženih podjetij že v zgodnjih fazah in pravne možnosti za pospešeno in olajšano izvedbo zunajsodnega prestrukturiranja ter konverzije dolga v kapital. Primeren pravni okvir omogoča ustrezne spodbude za upnike, lastnike in poslovodstva, kar je bistvenega pomena za olajšano izvedbo finančnega prestrukturiranja nelikvidnega, vendar rentabilnega podjetja. Novela predstavlja pomemben normativni okvir za vzdržno prestrukturiranje prezadolženih oziroma premalo kapitaliziranih podjetij, ki so kljub temu sposobna uspešnega poslovanja, s pomočjo tržno usmerjenih rešitev. Hitro in učinkovito prestrukturiranje sistemsko pomembnih podjetij je v tem trenutku ključnega pomena.

 

Za zagotavljanje učinkovitosti reformne zakonodaje, podporo njeni izvedbi ter spremljanje uzakonjenih rešitev v praksi je Minister za pravosodje dne 25. 3. 2014 ustanovil implementacijsko skupino v zvezi z zadnjima novelama Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E in ZFPPIPP-F), katere naloge so:

  • spremljanje usposabljanja in ugotavljanje morebitnih potreb po dodatnem usposabljanju pristojnih organov;
  • spremljanje izvajanja zakona v praksi in identifikacija problemov ter priprava nezavezujočih razlag zakona;
  • morebitne ugotovitve o potrebnih nadaljnjih spremembah in posledično priprava predlogov sprememb;
  • po potrebi določanje ustreznih podatkov za statistično spremljanje izvajanja zakona.

 

Na prvem sestanku implementacijske skupine, ki je potekal 18. 4. 2014, je bilo sprejeto naslednjenezavezujoče stališče implementacijske skupine o razvrščanju gospodarskih družb pri uporabi ZFPPIPP.