Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEGIJA PRAVOSODJE 2020

Vlada je ustanovila delovno skupino za razvojno načrtovanje za zagotavljanje osnovnih funkcij države. Delovne skupine so dobile nalogo, naj pripravijo strateške in izvedbene dokumente razvojnega načrtovanja, vsaka za svoje področje. Podskupina za razvojno načrtovanje na področju pravosodja je pripravila dokument Strategija Pravosodje 2020, ki definira razvojne zmožnosti v pravosodju, od izvajanja ukrepov, institucionalnih in strukturnih sprememb, do oblikovanja novih družbenih vrednot kot podlage za dolgoročni razvoj Slovenije. Strategija vključuje vrsto pobud za razvoj področja pravosodja v letih 2014 do 2020, na seji 19. julija 2012 pa jo je potrdila tudi Vlada.

 

Gre za nadgradnjo izkušenj in dobrih praks, ki jih je slovensko pravosodje pridobilo na podlagi projekta E-pravosodje. V Strategijo so bila dodana nova področja razvoja, varnost v pravosodnem sistemu, različne pobude za učinkovitejše delovanje pravosodnega sistema ter izvrševanja kazenskih sankcij, s posebnim poudarkom na uvedbi probacijske službe, ter učinkovite promocije trajnostnih in okolju prijaznih rešitev v pravosodju.

 

Gre za mozaik pobud in rešitev, ki gradijo na preteklih dobrih praksah v Sloveniji (npr. Projekt Lukenda, E-pravosodje), ki so hkrati vpete v cilje nadnacionalne strategije Evropske komisije Evropa 2020 - Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

 

STRATEGIJA PRAVOSODJE 2020 (slo)

 

JUSTICE 2020 STRATEGY (ang)