Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

S PODROČJA PRAVOSODJA

 

 

1. Organizacijska zakonodaja pravosodnih organov


- Sodstvo in sodniki
- Ustavno sodstvo
- Delovno in socialno sodstvo
- Upravno sodstvo
- Sojenje brez nepotrebnega odlašanja

- Državno tožilstvo

- Državno odvetništvo
- Odvetništvo in notariat
- Brezplačna pravna pomoč
- Sodne takse
- Pravniški državni izpit

 

2. Kazenska zakonodaja in zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov


- Kazensko pravo
- Mednarodno sodelovanje v kazenskih zadevah
- Izvrševanje kazenskih sankcij
- Pomilostitev
- Prekrški
- Poprava krivic
- Preprečevanje korupcije
- Varstvo osebnih podatkov

 

3. Civilna in gospodarska zakonodaja

 

- Obligacijsko pravo
- Odškodnine žrtvam kaznivih dejanj
- Stvarno pravo in zemljiška knjiga
- Sodni register
- Civilno procesno pravo
- Alternativno reševanje sporov
- Dedovanje
- Postopki zaradi insolventnosti
- Finančna zavarovanja
- Denacionalizacija
- Mednarodno zasebno pravo in overitev listin
- Ugotavljanje vzajemnosti

 

4. Drugi predpisi


- Plačni sistem
- Modernizacija pravosodnega sistema
- Svetovalci za begunce