Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CIVILNA IN GOSPODARSKA ZAKONODAJA

 

Seznam predpisov vsebuje spletne povezave do zadnjega neuradnega prečiščenega besedila na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije, ki med drugim ponuja dostop tudi spletne različice izdaje Uradnega lista Republike Slovenije, uradnih in neuradnih prečiščenih besedil predpisov Republike Slovenije, primarne in sekundarne zakonodaje Evropske unije, ki je predmet prenosa v pravnem redu Republike Slovenije, odločitev Ustavnega sodišča, sodne prakse Vrhovnega sodišča, višjih sodišč, Upravnega sodišča ter Višjega delovnega in socialnega sodišča, ter drugih koristnih informacij, povezanih s pravnim redom Republike Slovenije.

 

OBLIGACIJSKO PRAVO

 

Obligacijski zakonik (OZ)

 

ODŠKODNINE ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ

 

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD)

 

PODZAKONSKI PREDPISI

STVARNO PRAVO IN ZEMLJIŠKA KNJIGA

 

Stvarnopravni zakonik (SPZ)

 

PODZAKONSKI PREDPISI

 

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)

 

PODZAKONSKI PREDPISI

 

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1)

 

SODNI REGISTER

 

Zakon o sodnem registru (ZSReg)

 

PODZAKONSKI PREDPISI

CIVILNO PROCESNO PRAVO

 

Zakon o pravdnem postopku (ZPP)

 

PODZAKONSKI PREDPISI

PODZAKONSKI PREDPISI

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

 

PODZAKONSKI PREDPISI

 

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP)

 

ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV

 

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

 

PODZAKONSKI PREDPISI

 

Zakon o arbitraži (ZArbit)

 

Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ)

DEDOVANJE

 

Zakon o dedovanju (ZD)

 

Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG)

 

POSTOPKI ZARADI INSOLVENTNOSTI

 

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

 

PODZAKONSKI PREDPISI

FINANČNA ZAVAROVANJA

 

Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ)

 

DENACIONALIZACIJA

 

Zakon o denacionalizaciji (ZDen)

 

PODZAKONSKI PREDPISI

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO IN OVERITEV LISTIN

 

Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP)

 

PODZAKONSKI PREDPISI

 

Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP-1)

 

PODZAKONSKI PREDPISI

UGOTAVLJANJE VZAJEMNOSTI

 

Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1)

 

PODZAKONSKI PREDPISI