Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVOSODNO SODELOVANJE V CIVILNIH ZADEVAH

 


Na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah se v Evropski uniji lahko sprejmejo ukrepi, potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti (člen 81 Pogodbe o delovanju EU):

 

a) vzajemno priznavanje in izvrševanje sodnih odločb in odločb v izvensodnih zadevah med državami članicami;
b) čezmejno vročanje sodnih in izvensodnih listin;
c) združljivost predpisov, ki se uporabljajo v državah članicah glede kolizije zakonov in sporov o pristojnosti;
d) sodelovanje pri pridobivanju dokazov;
e) učinkovit dostop do sodnega varstva;
f) odpravo ovir za nemoten potek civilnih postopkov, po potrebi s spodbujanjem združljivosti predpisov o civilnih postopkih, ki veljajo v državah članicah;
g) oblikovanje alternativnih načinov reševanja sporov;
h) pomoč pri usposabljanju sodnikov in sodnega osebja.

  

Pred letom 2000 so področje pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah urejale mednarodne pogodbe, saj je bilo to področje v izključni pristojnosti držav članic. Šele leta 1992 je bilo področje pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah opredeljeno kot področje skupnega interesa (Maastrichtska pogodba), leta 1997 pa je bila sprejeta odločitev o prenosu področja v pristojnost Evropske skupnosti (Amsterdamska pogodba). Od leta 2000 dalje so bili na tej podlagi sprejeti številni pravni akti (uredbe, direktive, sklepi, odločbe itd.).

Uredbe, ki so predvsem značilne za področje civilnega prava, so v celoti zavezujoče in se v državah članicah uporabljajo neposredno. Direktive (ki pa so pogostejše v kazenskem pravu), pa države članice zavezujejo samo glede cilja, ki ga je treba doseči, medtem ko je nacionalnim organom prepuščena izbira oblike in metod.

 

V nadaljevanju navajamo seznam uredb in direktiv; popoln seznam aktov na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah (vključno s konvencijami, sklepi, odločbami itd.) pa je dostopen v registru veljavne zakonodaje v bazi EUR-lex.

 

 

SEZNAM SPREJETIH UREDB

 

SEZNAM SPREJETIH DIREKTIV

 

NAČRTOVANI NOVI UKREPI

 

 

Trenutno potekajo pogajanja o: