Skoči na vsebino

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU

 

dr. Tadeja JELOVŠEK, višja sodnica, direktorica

 

Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5770

E: cip.mp(at)gov.si

 

 

NALOGE:

 

 • izobraževanje sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev;
 • izobraževanje osebja na sodiščih, tožilstvih in pravobranilstvih;
 • izobraževanje predsednikov, direktorjev sodišč, vodij in direktorjev državnih tožilstev;
 • izobraževanja za sodniške pripravnike in kandidate za izpit po 19.a čl. ZPDI;
 • izobraževanja za stečajne upravitelje, sodne izvršitelje, sodne cenilce, sodne izvedence, sodne tolmače;
 • izobraževanje svetovalcev za begunce; 
 • izvedba pravniškega državnega izpita  (PDI);
 • izvedba kolokvijev za kandidate za PDI;
 • izvedba izpitov za stečajne upravitelje;
 • izvedba izpitov in obdobnih preizkusov znanja za  sodne izvršitelje; 
 • izvedba izpitov za sodne izvedence;
 • izvedba izpitov za sodne  tolmače;
 • izvedba izpitov za sodne cenilce;
 • izvedba izpitov za svetovalce za begunce;
 • mednarodno sodelovanje z evropsko mrežo izobraževalnih institucij za pravosodne organe (EJTN), Evropsko pravno akademijo (ERA) in Svetovnim združenjem izobraževalnih institucij v pravosodju (IOJT), katerih članica je Republika Slovenija;
 • organizacija mednarodnih seminarjev;
 • organizacija mednarodnih izmenjav pravosodnih funkcionarjev; 
 • izvedba štipendijskih postopkov;
 • izdajanje Pravosodnega biltena;
 • osnovno in dodatno izobraževanje za mediatorje;
 • organizacija in izvedba izpitov iz Sodnega reda, Državnotožilskega reda, Državnopravobranilskega reda.

 

 

VEČ>>>