Skoči na vsebino

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU

 

dr. Tadeja JELOVŠEK, višja sodnica, direktorica

 

Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5770

E: cip.mp(at)gov.si

 

 

Naloge centra:

 

 • izobraževanje sodnikov, državnih tožilcev in državnih odvetnikov;
 • izobraževanje osebja na sodiščih, tožilstvih in državnih odvetništvih;
 • izobraževanje predsednikov, direktorjev sodišč, vodij in direktorjev državnih tožilstev;
 • izobraževanja za sodniške pripravnike in kandidate za izpit po 19.a členu Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI);
 • izobraževanja za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave, izvršitelje, sodne cenilce, sodne izvedence, sodne tolmače;
 • izobraževanja za izvršitelje, sodne cenilce, sodne izvedence in sodne tolmače;
 • izobraževanje svetovalcev za begunce;
 • izvedba pravniškega državnega izpita (PDI);
 • izvedba kolokvijev za kandidate za PDI;
 • izvedba preizkusnega izpita za odvetnike iz drugih držav;
 • izvedba izpitov za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave;
 • izvedba izpitov za kandidate za izvršitelje in preizkusov znanja za izvršitelje;
 • izvedba izpitov za sodne izvedence;
 • izvedba izpitov za sodne tolmače;
 • izvedba izpitov za sodne cenilce;
 • izvedba izpitov za svetovalce za begunce;
 • mednarodno sodelovanje z Evropsko mrežo izobraževalnih institucij za pravosodne organe (EJTN), Evropsko pravno akademijo (ERA) in Svetovnim združenjem izobraževalnih institucij v pravosodju (IOJT), katerih članica je Republika Slovenija;
 • organizacija mednarodnih seminarjev;
 • organizacija mednarodnih izmenjav pravosodnih funkcionarjev;
 • izvedba štipendijskih postopkov;
 • izdajanje Pravosodnega biltena in druga publicistična dejavnost;
 • osnovno in dodatno izobraževanje za mediatorje;
 • organizacija in izvedba izpitov iz Sodnega reda in Državnotožilskega reda.

 

 

VEČ>>>