Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU

 

dr. Tadeja JELOVŠEK, višja sodnica, direktorica

 

Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5770

E: cip.mp(at)gov.si

 

 

Naloge centra:

 

 • izobraževanje sodnikov, državnih tožilcev in državnih odvetnikov;
 • izobraževanje osebja na sodiščih, tožilstvih in državnih odvetništvih;
 • izobraževanje predsednikov, direktorjev sodišč, vodij in direktorjev državnih tožilstev;
 • izobraževanja za sodniške pripravnike in kandidate za izpit po 19.a členu Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI);
 • izobraževanja za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave, izvršitelje, sodne cenilce, sodne izvedence, sodne tolmače;
 • izobraževanja za izvršitelje, sodne cenilce, sodne izvedence in sodne tolmače;
 • izobraževanje svetovalcev za begunce;
 • izvedba pravniškega državnega izpita (PDI);
 • izvedba kolokvijev za kandidate za PDI;
 • izvedba preizkusnega izpita za odvetnike iz drugih držav;
 • izvedba izpitov za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave;
 • izvedba izpitov za kandidate za izvršitelje in preizkusov znanja za izvršitelje;
 • izvedba izpitov za sodne izvedence;
 • izvedba izpitov za sodne tolmače;
 • izvedba izpitov za sodne cenilce;
 • izvedba izpitov za svetovalce za begunce;
 • mednarodno sodelovanje z Evropsko mrežo izobraževalnih institucij za pravosodne organe (EJTN), Evropsko pravno akademijo (ERA) in Svetovnim združenjem izobraževalnih institucij v pravosodju (IOJT), katerih članica je Republika Slovenija;
 • organizacija mednarodnih seminarjev;
 • organizacija mednarodnih izmenjav pravosodnih funkcionarjev;
 • izvedba štipendijskih postopkov;
 • izdajanje Pravosodnega biltena in druga publicistična dejavnost;
 • osnovno in dodatno izobraževanje za mediatorje;
 • organizacija in izvedba izpitov iz Sodnega reda in Državnotožilskega reda.

 

 

VEČ>>>