Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU - CIP

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU

Direktorica: višja sodnica dr. Tadeja Jelovšek

 

Glinška ulica 12

1000 Ljubljana

 

T: (01) 369 5770

F: (01) 369 5765

E: cip.mp(at)gov.si

 

 

Spoštovani obiskovalci spletne strani Centra za izobraževanje v pravosodju.

 

Že renesančni filozofi so se zavedali, da je znanje tisto, ki prinaša človeku svobodo, samozavest in s tem notranjo moč za prevzemanje odgovornosti težkih odločitev. Da deluje pravna država in kot njen pomembni del pravosodje z vsemi deležniki, ki tvorijo sodni proces, je nujen predpogoj, da vsi posamezniki, ki v njem nastopajo, združujejo zgoraj naštete lastnosti. Vsak nosilec določene vloge v sojenju se mora zavedati, da je v svojih odločitvah svoboden – da je vezan le na predpise in stroko, mora biti samozavesten in sposoben prevzeti odgovornost za včasih tudi javno grajane odločitve, ki pa so v skladu z Ustavo RS in zakonodajo ter v primeru sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev tudi z njihovo stroko.


Na Centru za izobraževanje v pravosodju skrbimo, da so sodniki, državni tožilci, državni odvetniki, osebje na sodiščih, tožilstvih in državnih odvetništvih, sodni izvršitelji, upravitelji v postopkih insolventnosti, sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači, kar najbolje usposobljeni za delo v sodnih postopkih. V ta namen izvajamo izobraževanja in tudi izpite za posamezne zgoraj naštete poklicne skupine, o podrobnosti katerih glede vsebin, pravnih podlag, terminov, prijavnic,  itd. si lahko preberete v posameznih zavihkih naše spletne strani.

 

Naša pristojnost pa je tudi izvajanje in organizacija pravniškega državnega izpita. Mnogi menijo, da je to najzahtevnejša preizkušnja v karieri bodočega sodnika, državnega tožilca, državnega odvetnika, odvetnika ali notarja. Menim, da s tem ni nič narobe,saj gre za  bodoče nosilce najodgovornejših nalog v pravosodju in tako je nujno, da pred vstopom na te zahtevne funkcije ali poklice pokažejo tudi najvišji nivo znanja in sposobnosti obvladovanja težkih situacij, do katerih nedvomno pogosto pride v razpravni dvorani sodišča. Le kandidati, ki uspešno opravijo izpit, zadostijo uvodnim ugotovitvam o svobodi, samozavesti in pogumu – moči za prevzemanje odgovornosti. Da pa pravniški državni izpit le ni nekaj težko dosegljivega za diplomanta pravne fakultete po opravljenem obveznem praktičnem usposabljanju, pa je mogoče ugotoviti na zavihkih naše spletne strani, ki so namenjeni pravniškemu državnemu izpitu. Tam kot novost objavljamo tudi statistične podatke o uspešnosti celotne skupine kandidatov na posameznem izpitnem roku. Najdete pa tudi vsebine, ki se nanašajo na pogoje za pristop na pravniški državni izpit, seminarje za kandidate, izpitne roke, prijavnice, itd….

 

Na Centru za izobraževanje pa se dobro zavedamo, da je temelj znanja tudi to, da pogledaš izza domačih plankov. Tako sodelujemo z različnimi mednarodnimi institucijami za izobraževanje v pravosodju, saj smo član EJTN (Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju), ERA (Akademije za evropsko pravo) in IOJT (Mednarodne organizacije centrov za izobraževanje v pravosodju), vključujemo se v izobraževanja Evropskega urada za javno upravo (EIPA) in Evropskega patentnega urada (EPO. Izvajamo mednarodne izmenjave pravosodnih funkcinarjev, skrbimo za udeležbo slovenskih pravosodnih funkcionarjev na mednarodnih izobraževanjih in omogočamo tujim pravosodnim funkcionarjem, da se udeležujejo naših izobraževanj. Podrobno o tem pa v zavihkih namenjenih mednarodnemu sodelovanju.

 

Toliko za uvod. Podrobnejše o našem delu pa si lahko ogledate in preberete v nadaljevanju.

Seveda pa bomo veseli tudi  vaših predlogov za izboljšanje našega dela, pa najsi bo glede izobraževalnih vsebin ali organizacije našega dela. Prosim vas, da nam jih pošljete na elektronski naslov: cip.mp(at)gov.si.

 

Skupaj s sodelavci Vam želim uspešno usposabljanje in polaganje izpitov!