Skoči na vsebino

IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI

Center za izobraževanje v pravosodju organizira in skrbi za izvedbo različnih oblik stalnega izobraževanja sodnikov, državnih tožilcev, državnih odvetnikov, strokovnih sodelavcev, sodniških pomočnikov, sodnega osebja in drugih zaposlenih v pravosodnih organih.

 

Navedene oblike izobraževanja in usposabljanja so v različnih oblikah, npr. seminarji, predavanja, delavnice, sodniške šole in šole za državne tožilce ter državne odvetnike, okrogle mize in posvetovanja, posveti in simulacije glavnih obravnav ter druge primerne izobraževalne oblike.