Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNO SODELOVANJE CIP

Center za izobraževanje v pravosodju kot pravosodna izobraževalna ustanova od leta 2008 zastopa Republiko Slovenijo v EJTN - Evropski mreži institucij za izobraževanje v pravosodju, v kateri sodeluje kot partner pri mednarodnih izobraževalnih projektih in s članstvom v več skupinah: delovni skupini programov EJTN, upravni podskupini, in podskupini za izmenjave sodnikov, tožilcev in trenerjev.

Center za izobraževanje v pravosodju v okviru članstva v EJTN organizira v okviru »Programov izmenjav – Exchange in Aiakos programa« dvotedenske in enotedenske študijske obiske tujih pravosodnih funkcionarjev, posreduje pri kratkoročnih in dolgoročnih mednarodnih izmenjavah slovenskih pravosodnih funkcionarjev skrbi za udeležbo slovenskih pravosodnih funkcionarjev na mednarodnih izobraževanjih (seminarji EJTN, seminarji v okviru več Lingvističnih in Kazenskih projektih, seminarjih za izobraževanje trenerjev), in študijskih obiskih (Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice in Eurojust-a), omogoča tujim pravosodnim funkcionarjem udeležbo na nacionalnih izobraževanjih o evropskem pravu v okviru organizacije seminarjev Nadgrajenega kataloga EJTN ter sodeluje z EJTN v okviru sodelovanja strokovnjakov na mednarodnih strokovnih srečanjih.

S tujimi institucijami za izobraževanje v pravosodju se, na podlagi sklenjenih več partnerskih deklaracij letno, zavezuje k sodelovanju v obliki napotitve slovenskih pravosodnih funkcionarjev v tujino in organizacijo seminarjev v Sloveniji (z Akademijo za evropsko pravo, Špansko šolo za sodstvo, Svetom Evrope v okvir izobraževanj programa HELP).

Slovenski pravosodni funkcionarji se v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju redno udeležujejo izobraževanj Akademije za evropsko pravo (ERA), Španske šole za sodstvo,  Organa za konkurenco Madžarske (GVH), Goethe inštituta ter občasno Evropskega urada za javno upravo (EIPA), Evropskega patentnega urada (EPO), Mednarodne organizacije za usposabljanje v pravosodju (IOJT), Pravosodnih izobraževalnih institucij Nizozemske (SSR), Poljske (KSSIP) in Italije (CSM); Švedskega nacionalnega sveta za preprečevanje kriminala (BRA), Mednarodne organizacije odvetnikov (UIA), Nemške ustanove za mednarodno pravosodno sodelovanje,  Instituta za mednarodno in evropsko pravo (ASSER) ter Združenja Portugalske za podporo žrtvam (APAV).

Večkrat letno so organizirani študijski obiski tujih pravosodnih funkcinarjev na slovenskih pravosodnih ustanovah.

 

Dodatne informacije:

 

mag. Jurka Pavlovčič Ilovar

tel.: (01) 369 52 38

faks: (01) 369 57 65
e-pošta: jurka.pavlovcic-ilovar(at)gov.si