Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVOSODNI BILTEN

 


Pravosodni bilten je strokovni priročnik za sodnike, državne tožilce, državne odvetnike in druge zaposlene v pravosodnih organih z več desetletno tradicijo. Pravosodni bilten je prvič izšel v Ljubljani 19. junija 1956 kot Strokovno glasilo za pravosodno upravo in sodstvo LR Slovenije. Izhajati je začel na željo sodišč, ki so izrazila potrebo po sistematični obdelavi in ureditvi gradiva, kjer so bila obravnava vsa pomembna vprašanja in dogodki v zvezi z delom sodišč. V današnji obliki je začel izhajati leta 1980. Publikacija izhaja dvakrat do štirikrat na leto, odvisno od števila in obsega prejetih prispevkov. Naklada se spreminja glede na število naročnikov in je trenutno 450 izvodov.

Publikacija je od leta 2013 z enoletnim zamikom dostopna tudi na spletni strani Centra za izobraževanje v pravosodju in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na povezavi »Iskalnik po sodni praksi«, v bazi strokovnih člankov SOSC.

Namen publikacije je krepiti izmenjavo mnenj med pravno teorijo in prakso, prenos teoretičnih dognanj iz teorije v prakso in poglobljena predstavitev aktualnih pravnih vprašanj. V Pravosodnem biltenu so objavljeni prispevki predavateljev, ki so sodelovali na sodniških šolah, seminarjih in drugih izobraževalnih dogodkih, ki jih organizira Center za izobraževanje v pravosodju, in so se odločili za objavo, ter drugi prispevki, ki jih pravni strokovnjaki predlagajo uredniškemu odboru za objavo. O ustreznosti prispevkov, predlaganih za objavo, odloča uredniški odbor.

V skladu s 3. členom Pravilnika o izdajanju strokovne literature sestavlja uredniški odbor šest članov, in sicer predstavnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predstavnik Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, predstavnik Državnega odvetništva Republike Slovenije, predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije, predstavnik Notarske zbornice Slovenije in direktor Centra za izobraževanje v pravosodju.

 

 

UREDNIŠKI ODBOR

 

Predsednica: dr. Mateja Končina Peternel, Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 

Člani uredniškega odbora:
- Boris Ostruh, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije,
- Aleksandra Vrhunc Kovačič, Državno odvetništvo Republike Slovenije,
- doc. dr. Rok Čeferin, Odvetniška zbornica Slovenije,
- Andrej Dokler, Notarska zbornica Slovenije in
- dr. Tadeja Jelovšek, Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju.

 

 

Tajnica uredniškega odbora :

mag. Nives Slak
Tel.: (01) 369 5777
e-pošta: pravosodnibilten.mp(at)gov.si, nives.slak(at)gov.si

 

 

Navodila za avtorje

 

Navodila za recenzijo

 

 

 

Pravosodni bilten 2013

 

 

Pravosodni bilten 2014

 

 

Pravosodni bilten 2015

 

 

Pravosodni bilten 2016

 

 

Pravosodni bilten 2017

        

 

 

Pravosodni bilten 2018