Skoči na vsebino

URSIKS - ORGAN V SESTAVI

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je bila ustanovljena kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje leta 1995. Zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom so poleg Generalnega urada notranje organizacijske enote Uprave.

Delo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij vodi generalni direktor.

UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

Jože PODRŽAJ, generalni direktor

Generalni urad

Jesenkova 3

1000 Ljubljana

T: (01) 300 5670

F: (01) 300 5620

E: gp.ursiks(at)gov.si